Ytskiktsrenovering

Efter ett år på LO-distriktet i Stockholms län är jag tillbaka i frilansvärlden som författare och utbildare. Den här sidan kommer därför att genomgå en lättare renovering. Ytskikten kommer att ändras och innehållet kommer att stuvas om. Under den tid det tar kan sidan komma att se ut som en påse skridskor. Detta är endast tillfälligt. Vi hörs!

Rapport från mitt jobb

Sedan jag började arbeta för LO-distriktet i Stockholms län har jag avsiktligt hållit en låg profil både här, i sociala medier och i den vidare offentligheten. Eftersom LO bland mycket annat också är en opinionsdrivande organisation, och jag tidigare sysslat med opinionsjournalistik, har jag tyckt att det känts bäst så. Jag har velat undvika en situation där jag antingen upplevs som språkrör för en arbetsgivare eller illojal, beroende på huruvida jag delat min arbetsgivares åsikt eller inte.

Dessutom har jag ärligt talat inte hunnit med så mycket mer. Heltidsjobb räcker rätt bra för mig.

Men ett livstecken kan jag väl ge ifrån mig. Och här kommer det: tidningen Arbetet har gjort ett kort reportage från mitt jobb. Jag berättar lite om vad det är jag håller på med på LO-distriktet, och några av mina kursdeltagare får också tycka till.

Läs reportaget här

PS. Det där med att skifta fokus från individ till organisation, från skuld till ansvar och från attityd till beteende hoppas jag kunna få återkomma om! Jag är säker på att det är så framtidens jämlikhets- och mångfaldsarbete behöver bedrivas.

Debatt: Flyktingarna är de verkliga Sverigevännerna

Publicerad i ETC 2017-04-13

Under en längre tid har ett brokigt gäng terroristexperter, journalister och politiska entreprenörer överträffat sig själva i att måla upp hotbilder mot Sverige. Inte minst flyktingar har pekats ut som en grupp där det sympatiseras hejvilt med radikalislamistiska terrorister.

Men den som snokar runt en stund på Facebook i kölvattnet av attentatet på Drottninggatan, möter bland flyktingarna istället en närmast unison solidaritet med Stockholm och det svenska samhället.

(mer…)

Krönika: När bytte du värderingar senast?

Publicerad i Tidningen Vision nr 3/2017

Jag börjar bli ganska trött på tjatet om värderingar. Allt från rikspolitiken till stämningen i fikarummet beskrivs som om det är rotat i värderingar, och som om det enda sättet att nå förändring är att gå på djupet med dessa underliggande värden.

Inte minst i min bransch – jämlikhet och mångfald – går många runt med en nästan religiös värderingsmystik. Jag har kommit att tro att det är ett blindspår. Inte så att värden, normer och kulturella föreställningar skulle vara oväsentliga, det är de rakt inte. De är bara fel angreppspunkt för att uppnå jämlikhet och mångfald.

(mer…)

Krönika: Mångfaldens magiska krafter är svårfångade

Publicerad i Tidningen Vision nr 8/2016

Jag vet inte varför man skulle behöva ett särskilt skäl till att anställa personer ur minoriteter, men då och då ställs ändå frågan. Alltför ofta blir svaret något i stil med att ”spegla samhället”, ”skapa innovation” och andra modeord associerade till mångfald. Som om innovation och representation automatiskt skulle flöda ur en viss fördelning av synliga drag.

På ytan syns (och hörs) kön, ålder, hudfärg, ålder, kroppsform, röstläge, språk och vissa funktionsnedsättningar. Ibland kan man även upptäcka sociala markörer för exempelvis religion, musikstil och favoritfotbollslag.

Men uppfostran, utbildning, livserfarenhet, intressen, kunskaper, färdigheter, värderingar, känslor, livsåskådning, yrkeserfarenhet, relationer och psyke syns inte. Allt det som utgör större delen av en persons identitet, och som till skillnad från utsidans olikheter faktiskt har bäring på hens yrkesroll, är osynligt för det första intrycket.

(mer…)

Nytt jobb!

Stora förändringar på gång! Sedan i måndags har jag ett nytt jobb, och kommer därför att ta det lite lugnt med både artiklar och föredrag ett tag. Kanske kommer även produktionstakten av böcker att minska något.

Fram till och med juni 2017 ska jag jobba på LO-distriktet i Stockholms län med arbetsplatsförlagda antirasistiska projekt. Och kanske lite skolinformation. Och kanske lite annat med… Jag kommer helt enkelt att följa mitt eget råd och gå från snack till verkstad ett tag. Önska mig lycka till!

Läs lite mer om mitt nya jobb

Var det det här som var de stora nyheterna jag flaggade om härförleden? Näe. Men ibland tar livet nya svängar. De gamla stora nyheterna får vänta ett tag. Nu är det nya stora nyheter!

Fler utdrag ur Verkstad

Under sommaren (välkommen tillbaka!) publicerade Fria tidningen några utdrag ur min bok Från snack till verkstad:

Mohsen omvände en av Sveriges farligaste nazister

Så skapas en tolerant struktur

Stängda gator för marscherna

Att backa upp och synas

Frillesås invånare står upp för sin hembygd

Gräsrotsinitiativ sänker trösklarna för vänskap

Utdragen kan vara förkortade eller redigerade av tidningens redaktion.

Sedan tidigare finns också kapitlet om Rättviseförmedlingen utlagd på Rättviseförmedlingens blogg.

Urvalet av utdrag har också en viss slagsida mot sådan antirasism som riktar sig mot den öppna rasismen. (I synnerhet exempel från det första kapitlet.) Från snack till verkstad täcker även in arbete mot strukturell rasism och för mångfald. Den mest rättvisande bilden får du förstås om du läser hela boken…

Köp på Adlibris

Köp på Bokus

 

Intervju och utdrag ur Verkstad i Fria Tidningen

Under sommaren kommer Fria Tidningen att publicera sex redigerade utdrag ur Från snack till verkstad. Utdragen är utvalda av tidningens redaktion i samråd med Leopard förlag som gett ut boken.

Idag kommer det första utdraget, om högskolelektorn Mohsen som omvände nazistledaren Johnny och om hur Johnny förvandlades till antirasistisk föreläsare och aktivist. Håll utkik i tidningen efter fler utdrag!

I samband med utdragen publicerar Fria också en ganska omfattande intervju med mig. Trevlig läsning!

Läs intervjun

Läs det första utdraget om Mohsen och Johnny

 

Två nya, FINA, recensioner av Verkstad

På samma tema som förra inlägget: Från snack till verkstad börjar nå ut till de grupper där den hoppas kunna göra nytta!

Vi talar om två nya recensioner. Och de är riktigt fina!

I Amnesty Press beskriver recensenten Malin Österberg boken som ”en guide och en källa till hoppfullhet” och utnämner den till ”en perfekt bok för att hitta knivskarpa argument att använda i debatten kring antirasism och hur vi faktiskt kan gå från ord till handling”. Titeln på recensionen talar för sig själv: ”Varm i själen”!

Och i RFHL:s tidning Oberoende finner Ann Hellman ”en bok som gör en glad för att den visar att det inte behöver vara så svårt och krångligt att arbeta med mångfald”. Även den titeln är självförklarande: en bok som gör en glad!

Läs recensionen i Amnesty Press

Läs recensionen i Oberoende

 

Intervju om Verkstad i Mål & Medel

Från snack till verkstad skrevs inte för mediecirkusens skull. (Det hindrade mig förstås inte från att vara lite besviken över den förhållandevis dåliga uppmärksamheten.) Min aviskt var inte att bidra till opinionsbildning, utan att inspirera till handling – och målgruppen var inte kultursidesläsarsegmentet, utan vardagsaktivisterna.

Därför är det glädjande att Verkstad nu börjat nå fram till fackpressen. Här är en intervju som Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel har gjort med mig om boken.

Läs intervjun ”Agera lösningar!”