Det blir alltså minst en bok till. Och nu börjar jag jobba med den.

Den nya boken har kontrakt med Natur & Kultur, som du kanske kan lista ut från den förra posten. Den kommer att komma ut våren 2020 och vara skriven i en slags reportagestil. Jag kallar det för ett amerikanskt reportage, för att det är en vanlig genre i USA. En där ett berättande reportage på plats blandas med essäer, djupdykning i fakta och personliga betraktelser.

Och den ska handla om gruvor. Mer specifikt, om relationen mellan människan, metallen och miljön.

Arbetsnamnet är ”Unobtanium”, efter den påhittade metall som bryts i filmen Avatar, och som är grunden till konflikten mellan människor och Na’vi på den påhittade månen Pandora. I filmen är unobtaniummetallen helt nödvändig för livet på jorden, och det är det som motiverar undanträngningen (och sedermera försöket till folkmord) av urfolket Na’vi.

I verkligheten är det förstås mycket svårare att avgöra vem som är hjälte och vem som är skurk än vad det är i en äventyrsfilm. Men liknande konflikter, om än mer komplexa och med skurkar och hjältar på båda håll, finns även kring verkliga metaller. Det kan handla om kobolt i Kongo, om koppar i Peru eller varför inte om nickel i Västerbotten.

Relationen mellan människan, metallen och miljön är sårig, präglad av beroende och konflikt. Vårt samhälle behöver nya metaller för att kunna fortsätta att finnas, och ännu mer för att kunna skifta till en miljövänlig teknologi. Men där vi hämtar metallerna finns spänningar och motsättningar. Mellan intensiv och extensiv markanvändning, mellan urfolk och modernisering, mellan landsbygd och stad och förstås mellan exploatering och bevarande.

Allt detta kommer jag att skriva om. Målet är att teckna en bred bild av gruvnäringen, dess frukter och priset för dem. Jag kommer att läsa forskningsrapporter, statistik, historia och framtidsvisioner, jag kommer att prata med gruvbolag och myndigheter och grannar och miljöorganisationer.

Idag börjar jag med att resa till Kiruna, där de just nu håller på att flytta en hel stad.

Kiruna flyttas

(foto: Kjell Törmä, stadsflytten.nu)

Kommer den att heta Unobtanium?