MARCUS PRIFTIS

författare och folkbildare

Gästkrönika: Mångfald är mer än representation

Postad | juni 10, 2016 | Inga kommentarer

Publicerad i Tidningen Vision nr 4/2016 (ej på webben)

När jag drygt tio år sedan jobbade som miljökonsult hade vi en tumregel för företags miljöarbete. Satt den högsta ansvariga för miljöarbetet i ledningsgruppen? Då fanns det en chans att man skulle lyckas. Om inte, var det i bästa fall dödsdömt och i värsta fall ett alibijobb, som man gjorde för syns skull utan att mena det.

Det ligger i konsulters natur att spetsa till saker. Men i sak är det rätt tänkt: för att ett systematiskt arbete ska fungera måste det genomsyra hela styrkedjan, från toppen till golvet.

Ingen bedriver Agenda 21-arbete genom att anställa tre fågelskådare i flanellskjorta för att vara ”brobyggare” mellan samhälle och miljö. Ingen arrangerar jättelika personalevents med inspirerande talare som skämtar om könsskillnader, och kallar det för jämställdhetsintegrering. Vi vet att så stora företeelser som människans förhållande till naturen och mäns och kvinnors lika villkor behöver hanteras systematiskt.

Läs fortsättningen

Snart händer här grejer!

Postad | juni 7, 2016 | Inga kommentarer

Snart blir det stora nyheter här! I väntan på detta får ni se en bild på mig när jag föreläser i Hofors.


Foto: Fredrik Almroth

Vill du att fler ska få se den synen? I höst öppnar jag även föredragen ”Från snack till verkstad – antirasism i praktiken” och ”Svenskhet, vithet och den jämställde mannen”. Just nu extra flexibelt schema, passa på!

Gästkrönika: Diskriminering – när magen får bestämma

Postad | maj 12, 2016 | Inga kommentarer

Publicerad 2016-05-03 i Publikt

På den myndighet där jag en gång arbetade fanns inga rasister. Mina kolleger var toleranta och allmänt politiskt korrekta, och den som drog ett rasistiskt skämt på torsdagsfikat fick så att säga smaka på andra bullar.

Men det var också en arbetsplats där det fanns fler anställda med efternamnet Falk än med utomeuropeisk bakgrund. När jag vid ett tillfälle ifrågasatte bristen på det sistnämnda möttes jag av det vanligaste svaret i boken: »Det finns inga som söker.«

Läs fortsättningen

Bilder till Verkstad-presentationen

Postad | april 29, 2016 | Inga kommentarer

Jag har fått några frågor om de bilder jag visade när jag presenterade ”Från snack till verkstad”, i samband med releaseseminariet och föreläsningen på ”Samling för antirasism”.

Målet med ”Från snack till verkstad” är att uppmärksamma lyckade initiativ. Det är därför självklart för mig att göra presentationsbilderna tillgängliga. Håll till godo!

Ladda ner presentationen som PDF

Not: Illustrationerna tillhör respektive initiativ, om inget annat anges. Jag har fått deras tillåtelse att visa dem offentligt i samband med presentationen av boken. Vänligen sprid dem inte i andra sammanhang utan att be om lov först.

Krönika: Khan-drevet är symbolernas triumf

Postad | april 28, 2016 | Inga kommentarer

Publicerad i Dagens Arena 2016-04-27

Okej, jag var väl lite egokränkt över det uteblivna mediala intresset för min senaste bok »Från snack till verkstad«, där jag samlar 47 framgångsrika exempel på praktisk antirasistisk handling. Alla författare har ett korn av narcissism i sig, och nog tänkte jag en och annan självcentrerad tanke åt hur lite som hördes i mediebruset om min Angelägna Skrift.

Men sedan egots vibrationer avtagit är det lätt att se mönstret. Samhällsdebatten i allmänhet och medierna i synnerhet prioriterar alltid symboliska handlingar och personkonflikter framför konkret handling och faktiska resultat. Det vardagliga, kommunala gnetandet för ett mer jämställd lokalsamhälle är direkt osexigt för dem som producerar samtidens berättelser. Att gotta sig i huruvida Gudrun Schyman eller Joakim Lamotte gjort mest för jämställdheten är däremot klickfest och chill.

Läs fortsättningen

Releaseseminariet för Verkstad finns nu på SVT Forum!

Postad | april 27, 2016 | Inga kommentarer

Missade du releaseseminariet för ”Från snack till verkstad”? Nu finns det online på SVT Forum!

Se seminariet på SVT:s webb

Krönika: Tolerans och normkritik kompletterar varandra

Postad | april 20, 2016 | Inga kommentarer

Publicerad i Dagens Arena 2016-04-15

Det offentliga samtalet om antirasism domineras av två huvudfåror. Den ena är grundad i en strävan efter att hindra organiserad intolerans att få fäste i samhället, och är idag framför allt upptagen med frågor kring högerextremism och den nationella rörelsen. Den andra fåran har tillkommit senare, är grundad i en postkolonial teori och fokuserar huvudsakligen på maktkritik och frågor om representation.

Fårorna fyller olika sociala funktioner. Den ena används av relativt välsituerade antirasister för att genomdriva normer om demokrati och mänskliga rättigheter, medan den andra primärt används av underordnade grupper för att skapa självförståelse och social mobilisering.

De skiljer sig följaktligen åt. De har olika prioriteringar, olika syn på det svenska samhällets funktionssätt och de håller sig med rivaliserande begreppsapparater. De har också olika social ställning – hårt tillspetsat sitter den ena fåran på projektpengarna och den andra på kultursideskredden.

Naturligtvis har det också uppstått friktion mellan dem. På idéernas arenor är de inbegripna i veritabla gladiatorspel, som om de vore argare på varandra än på själva rasismen. Men om man sneglar förbi kulturdebatten och istället tittar på den rika flora av praktisk antirasism som bedrivs i Sverige idag, framstår konflikten som klart överdriven.

Läs fortsättningen

Första recensionerna av Verkstad

Postad | april 12, 2016 | Inga kommentarer

Nu är Från snack till verkstad lovlig att recensera! Än så länge har två redaktioner tagit chansen.

Jönköpingsposten fokuserar på den lokala vinkeln, den lyckade resningen mot en nazistmarsch för två år sedan, men tycker att jag även i övrigt lyckats med mitt mål att sänka trösklarna. ”Den mest upplyftande bok jag läst på mycket länge”, konstaterar recensenten Rikard Flykt.

Läs recensionen i JP

I Svenska Dagbladet är gästrecensenten Elisabeth Åsbrink inte lika nöjd. Hon uppskattar handboksupplägget, men tycker att det är beklagligt att jag försöker förklara svåra ord, och tycker att ”min antirasism” är alltför ideologisk. Något jag dock vill insistera på – en antirasism som inte är grundad i idéer är precis det fel som vi har gjort i 50 år nu.

Läs recensionen i SvD

Releasedag!

Postad | april 8, 2016 | Inga kommentarer

Tack alla som kom och såg mig presentera Från snack till verkstad på Arena Idé, och tack till er som kom på releasen på Aspuddens bokhandel!

Krönika: Vem ska få plats i våra städer?

Postad | mars 21, 2016 | Inga kommentarer

Publicerad 2016-03-21 i Dagens Arena

Bostadspolitiken är en av samtidens politiska ödesfrågor. Bostadsbristen är uppenbar för alla som vill titta, och satsningarna på stadsutveckling har blivit en batalj mellan expansionsintressen (”fler bostäder”) och oroliga grannar (”fast inte här”).

I den striden måste emellertid en ny fråga kastas in: För vem bygger vi det nya?

Gentrifiering – den ”sociala uppgraderingen” av tidigare nedgångna områden – beskrivs gärna som en närmast oundviklig utvecklingsprocess. Kreativa och rastlösa ungdomar känner skriet från slummen och tar med sig sin efterfrågan på falafel och blommig hantverksöl.

Raskt blir området hippt och invaderas av reklamare med aptit på renovering och bostadsrättsombildning, och innan man vet ordet av har folkpensionärerna och invandrarfamiljerna bytts ut mot köpstarka hipsters. Utvecklingen framstår som organisk, driven av enskildas jakt på det nya och autentiska.

Det är fel. I själva verket är gentrifieringen en högst medveten process, utformad och styrd av markägare, lokala myndigheter och kommersiella intressen i ett specifikt syfte: att öka avkastningen på marken. Den skotske geografen Neil Smith talade om ”den urbana fronten” – gränsen mellan redan lönsam mark och mark som är potentiellt lönsam. Om man bara lyckas byta ut dem som finns där idag mot människor med större köpkraft.

Läs fortsättningen

tidigare inlägg»
 • Om Marcus

  Marcus Priftis, född 1979, är författare, föreläsare och skribent. Han skriver regelbundet för Dagens Arena och Svenska Dagbladet och föreläser om allt från rasism till kreativt skrivande. Våren 2016 är Marcus aktuell med intervjuboken Från snack till verkstad, där fler än 50 personer berättar om sina praktiska initiativ för ett mindre rasistiskt Sverige.

 • Kontakt

  Epost: kontakt@marcuspriftis.se
  Facebook: /marcuspriftis
  Twitter: @marcuspriftis

  För bokningar och/eller pressbilder, klicka här.

 • Marcus twittrar • Facebook