MARCUS PRIFTIS

författare och folkbildare

Föredrag


Foto: Eija Salminen

Jag håller föredrag, workshops och modererar paneldiskussioner i ämnen kopplade till mina böcker och mina kunskapsområden, och letar alltid efter nya publiker och nya möjligheter att framträda. Just nu pratar jag framför allt om rasism och angränsande ämnen samt om genus och manlighet.

Vill du boka mig?

Rasismens många ansikten

 • Vem är svensk?
 • Vad är strukturell rasism?
 • Varför ska man vägra svara på frågan ”Vad kostar invandringen?”
 • Vem bestämmer vad som är kränkande?
 • Vad ska vi ha mångkulturen till?

Rasismen är en av våra mest brännande samhällsfrågor idag. Men medan vi har en idé om att rasismen alltid är lätt igenkännlig – att den är något som utövas endast av illvilja av medvetna rasister – är rasismen i vårt samhälle så välintegrerad och välkamouflerad att den har kunnat koppla en nacksving på hela den politiska debatten utan att vi ens har lagt märke till det. Vår idé om rasismen står i själva verket i vägen för att vi ska förstå rasismen. För att framgångsrikt ska kunna bekämpa de rasistiska idéerna och handlingarna, behöver vi ingen nidbild av Rasisten. Vi behöver förstå hur rasismen ser ut ur de drabbades perspektiv.

Föreläsningen utgår från min uppmärksammade bok Främling, vad döljer du för mig? och tar ett helhetsgrepp på rasismens universum. På makt, näthat och nidbilder, men också om vardagsrasism, segregation och varför det mångkulturella samhället är det enda val vi har. Jag tror starkt på humor och inlevelse som folkbildningsmetoder, och det går som en röd tråd genom föredraget.

Eftersom rasismen i Sverige spänner över ett brett fält och min bok berör större delen av fältet (förlåt skrytet), går föreläsningen att anpassa nästan hur långt som helst efter publikens önskemål, både till längd och till innehåll. Några exempel jag ofta har pratat om är rasism i politiken, vid köksbordet, i medierna, i näringslivet, i kulturen och i den offentliga förvaltningen – och naturligtvis rasistisk ryktesspridning i samband med flyktingmottagande. Eftersom rasism är ett ständigt aktuellt ämne är föreläsningen också alltid uppdaterad med aktuella exempel.

Hör av dig och berätta vad just din organisation behöver/vill ha!

Målgrupp: Allmänheten, organisationer och institutioner
Längd: 45-120 minuter beroende på önskemål
Innehåll: Anpassas individuellt efter beställarens önskemål
Tekniska krav: Ljudanläggning
Pris: Prislista på begäran

”Både jag som arrangör och publiken uppskattar Marcus mycket som inspiratör och tankeväckare. Han kombinerar ett eftertänksamt och allvarligt ämne med att vara en bra estradör på ett välbalanserat sätt och knyter verkligen ihop sin säck i slutändan. Många har burit med sig hans självklara exempel och argument och jag hör dem används i vardagen.”
– Bente Sandström, Länsstyrelsen Gävleborg

”En mycket kunnig föredragshållare. Föredraget var fullt av relevant fakta utan att bli torrt på något vis, och hans panelsamtal med [kommunstyrelsens ordförande] har blivit en förebild för hur vi vill arrangera program här.”
– Anna Rautio, ABF Södertälje-Nykvarn

”Marcus behärskar sitt ämne till fullo och med sitt kunnande och sin humor gav han publiken många goda argument till hur vi bör bemöta de fördomar som sprids om dem som inte ses som ”riktiga svenskar”. I ett fängslande och engagerande föredrag förklarade han den strukturella rasism som slagit rot i vårt samhälle och som vi tanklöst för vidare.”
– Nils Rundkvist, bibliotekschef, Söderhamns stadsbibliotek

Vadå rasism?

 • Vem är svensk?
 • Hur fungerar smygrasism?
 • Vem kostar mest, invandrare eller värmlänningar?
 • Får man säga vad man vill?
 • Vad ska vi ha mångkulturen till?

En enklare version av föredraget ”Rasismens många ansikten”, särskilt anpassad för skolan men lämplig för alla sammanhang där förklaringar och analyser behöver vara lättbegripliga. Föredraget är anpassningsbart, men i sin grundversion tar det i första hand upp sådana frågeställningar som är vanliga i skolan, exempelvis frågor om yttrandefrihet, jargong, politisk smygrasism och mer eller mindre organiserad intolerans.

Föredraget är formulerat med enklare ord och exempel jämfört med ”Rasismens många ansikten”, och har dessutom ett mer ungdomligt tilltal. Men det följer samma röda tråd, och är är lika fokuserat på humor, inlevelse, starka liknelser och aktuella exempel.

Föredraget är anpassningsbart både till längd och innehåll, och går utan problem att lägga in på en enkel lektionstimme. Det kan hållas för en klass eller för tio, och kan fås att knyta an till det allra senaste som hänt i skolan eller på orten.

Målgrupp: Skolor och allmänhet
Längd: 45-90 minuter beroende på önskemål
Innehåll: Anpassas individuellt efter beställarens önskemål
Tekniska krav: Ljudanläggning
Pris: Prislista på begäran

”Tilltalet var på en väl anpassad nivå utan att bli ytligt eller förenklat. Särskilt uppskattades att föredragshållaren förmådde skapa en otvungen stämning som inbjöd till dialog. Många intressanta vinklingar och nya tankar kring kulturmöten och segregation/integration. Sällan har en klass varit så odelat positiv! Då nästan hälften av klassen har sina rötter i länder utanför Sverige var det särskilt glädjande att se hur dessa blev uppmuntrade.”
– Ann-Christin Bohman, lärare, af Chapmangymnasiet, Karlskrona

”Föredraget lockade både till skratt och eftertanke och eleverna återkommer fortfarande flera månader efter föreläsningen till saker som sagts då. Marcus använde träffsäkra exempel med en stor igenkänningsfaktor för eleverna. Rekommenderas varmt!”
– Pia Gustafsson, lärare, Agnebergskolan, Uddevalla

Genus för nybörjare

 • Vad är ”manligt” och ”kvinnligt”?
 • Vad är det att spela som en tjej?
 • Skulle Kikki Danielsson kunnat göra ”Pluras kök”?
 • Hur mycket är biologiskt, och spelar det någon roll?
 • Är jämlikhet tråkigt eller en källa till kreativitet?

Genus är den starkaste sorteringsprincip vi har, när vi ska stoppa in människor och företeelser i fack. Det finns knappast någon del av samhället som är opåverkad av vårt sätt att se på män och kvinnor, på manligt och kvinnligt. Genus är också intimt förknippat med vår identitet och vår självbild. Det finns därför ett stort intresse av att diskutera genus, men också goda förutsättningar för konflikter.

I det här föredraget benar jag ut begreppen och teorierna på ett lättfattligt och tillgängligt sätt, kryddat med humor och massor av exempel. Jag går igenom vad ”manligt” och ”kvinnligt” innebär och hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt dikterar hur vi betraktar världen. Jag följer den binära genusdelningen ut på arbetsmarknaden och skolgården, in i sovrummet och ner i spjälsängen. Vidare sätter jag ner foten i hen-debatten, ifrågasätter ”den nye mannen” och försöker reda ut den eviga dispyten om arv och miljö.

Föredraget är en översikt över genuskunskapens grunder. Det bygger vidare på samma utgångspunkter som min bok Det otäcka könet, men fokuserar inte specifikt på manlighet utan är mer allmänt hållet. Eftersom genus genomsyrar allting går det att hitta relevanta exempel för alla målgrupper, vilket gör det lätt för mig att anpassa föredraget efter arrangörens önskemål. Även föredragets längd är anpassningsbar, beroende på hur djupt du vill att jag ska gå i varje ämne.

Hör av dig och berätta vad just din organisation behöver/vill ha!

Målgrupp: Skolor och allmänhet
Längd: 45-90 minuter beroende på önskemål
Innehåll: Anpassas individuellt efter beställarens önskemål
Tekniska krav: Ljudanläggning
Pris: Enligt Författarförbundets rekommendationer

Kundcitat kommer efterhand

I ärans och hjältarnas spår – så gör vi oss till män

 • Finns riktiga män?
 • Vilka är våra manliga förebilder?
 • Är manligheten trasig eller skadlig?
 • Är det biologiskt?
 • Hur skapar vi en bättre man?

Man föds inte till man. Man gör sig till det. I dialog med hjältar, monster och andra mer eller mindre fiktiva figurer lär vi oss att bli herre på täppan, en klippa när det blåser och vår egen lyckas smed. Våra mansideal spelar en stor roll i hur män blir som de blir, och vilka konsekvenser det får.

Med grund i min bok Det otäcka könet analyserar jag manlighetens myter, mekanismer och motsättningar. Jag går igenom ideal och verklighet, guldkorn och skadeverkningar och ägnar en del tid åt den eviga frågan om gener och hormoner. Med många exempel, ett högt tempo och gott om humor och inlevelse pratar jag om järnmän och mäns hjärnor, om manliga relationer och relativ manlighet, om framgång, oberoende och om rädslan för att inte klara bögtestet.

Kärnan i föredraget är en översikt i ämnet manlighetskunskap. Med utgångspunkt i den kan jag sedan ta föredraget åt det håll som du som arrangör vill. Idéer om manlighet går igen nästan överallt i samhället: i populärkulturen, i de personliga relationerna och på jobbet. Varför inte ta ett grepp på hur organisationskulturen på din arbetsplats är formad av mansmyterna?

Hör av dig och berätta vad just din organisation behöver/vill ha!

Målgrupp: Allmänheten, organisationer och institutioner
Längd: 45-90 minuter beroende på önskemål
Innehåll: Anpassas individuellt efter beställarens önskemål
Tekniska krav: Ljudanläggning
Pris: Prislista på begäran

”En slagkraftig beskrivning av alfahannens tillblivelse och vedermödor som verkligen gick hem hos auditoriet. Och Priftis inlägg i debatten efteråt blev mycket uppskattat.”
– Rolf Håkanson, Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund

Utveckla elevernas språk med estradpoesi!

Att skriva poesi är en uppgift som tar tillvara elevernas kreativitet och breddar deras skrivkunskaper utan de färdigmallade förväntningar som förekommer i många andra textgenrer. På köpet får eleverna ett kraftfullt verktyg för att uttrycka sina tankar och känslor i den omvälvande och identitetsformande tid som kallas tonåren.

I det här inspirationsföredraget ligger fokus på estradpoesi, alltså poesi som skrivs för att framföras på en scen snarare än läsas på ett papper. Eleverna får stifta bekantskap med estradpoesins klassiska rötter och dess moderna mångfald. Föredraget innehåller en mängd exempel från olika estradpoeter och tidsåldrar, och kan inspirera även den mest poesimisstänksamme elev till att skriva egen estradpoesi.

Föredraget låter sig mycket gärna kombineras med nedanstående workshop.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Längd: 45-60 minuter
Innehåll: Läggs upp individuellt tillsammans med ansvarig lärare
Tekniska krav: Ljudanläggning och dataprojektor.
Pris: Enligt Författarförbundets rekommendationer

”Kanonsuccé. Både elever och lärare älskade det!”
– Tryggve Lundgren, lärare Richard Steffen-gymnasiet, Visby

”Hur coolt som helst. Han förstår ungdomar och använder ett bra språk. Fem getingar!”
– Elev, Richard Steffen-gymnasiet, Visby

”En underhållande presentation med roliga och intressanta exempel. Kul att få se att poesi kan vara så här utåtriktad och underhållande. Det är precis sånt här som tvättar bort tönttämpeln från poesin.”
– Anneli Heikkinen, lärare Nynäshamns gymnasium

Workshop: Skriv din egen poesi! – för skolan

Att skriva poesi är en uppgift som tar tillvara elevernas kreativitet och breddar deras skrivkunskaper utan de färdigmallade förväntningar som förekommer i många andra textgenrer. På köpet får eleverna ett kraftfullt verktyg för att uttrycka sina tankar och känslor i den omvälvande och identitetsformande tid som kallas tonåren.

I den här workshopen förklaras konsten att skriva estradpoesi mer grundligt. Vi skriver, skapar, övar och pratar om poesi, och eleverna får ta sina första steg mot att skriva egen poesi. Framför allt övar vi på den skapande delen av skrivandet – något som ofta hamnar i kläm i undervisningen.

Workshopen låter sig mycket gärna kombineras med ovanstående föredrag.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Längd: 2-3 lektionstimmar beroende på upplägg
Innehåll: Läggs upp individuellt tillsammans med ansvarig lärare
Tekniska krav: Penna och papper, whiteboard.
Pris: Enligt Författarförbundets rekommendationer

”Poeten hade mycket god kontakt med klassen. Han fick kontakt med både blyga och utåtriktade, både med starka och svaga. Lektionen var mycket varierad och fullmatad med inspirerande övningar.”
– Lisa Petterson, lärare, Saltsjöbadens samskola

”Marcus har en förmåga att tala direkt till publiken och eleverna blev fångade av hans sätt att berätta. Jag rekommenderar honom till skolor som inspiration till diktskrivande!”
– Carina Strandberg, lärare, von Bahrska skolan, Uppsala

Moderatorsuppdrag m.m.

Jag medverkar gärna som moderator eller panelist vid diverse arrangemang. Min konferencierstil präglas av engagemang och humor och gör sig bra både på konferensen och på kvällsminglet. Jag läser självklart in mig på ämnet oavsett vilket det är, men behärskar några ämnen extra bra:

 • Rasism, främlingsfientlighet, mångfald och integration
 • Genusfrågor, i synnerhet frågor om män och manlighet
 • Kemikalier och kemikaliepolitik

”Marcus var rolig, närvarande och engagerad och hade framför allt tagit sig tid att läsa in sig på ämnet. Det gjorde att han också kunde ställa relevanta följdfrågor och inte behövde nöja sig med svepande svar.”
– Eric Rosén, chefredaktör Politism.se, arrangör ”Progressiv bar”

 • Om Marcus

  Marcus Priftis, född 1979, är författare, föreläsare och skribent. Han skriver regelbundet för Dagens Arena och Svenska Dagbladet och föreläser om allt från rasism till kreativt skrivande. Våren 2016 är Marcus aktuell med intervjuboken Från snack till verkstad, där fler än 50 personer berättar om sina praktiska initiativ för ett mindre rasistiskt Sverige.

 • Kontakt

  Epost: kontakt@marcuspriftis.se
  Facebook: /marcuspriftis
  Twitter: @marcuspriftis

  För bokningar och/eller pressbilder, klicka här.