Foto: Eija Salminen

Just nu har jag mycket annat att göra och tar en paus från den allmänna föredragsverksamheten. Om du vill boka mig till något särskilt behjärtansvärt eller något som har med mina böcker att göra är du välkommen att kontakta mig!

Jag har under åtta års tid föreläst och utbildat om rasism och antirasism, genus och maskulinitet, jämlikhet och mångfald och närliggande ämnen. Utgångspunkten brukar vara de ämnen jag tar upp i mina böcker, men jag gör också utvikningar och anlägger andra perspektiv. Jag arbetar med lika delar fakta och humor, oväntade jämförelser och en stor dos inlevelse. Pekpinnarna lämnar jag hemma. Jag gör oftast enskilda föredrag, men kan också leda workshops och hålla längre utbildningar. Helst gör jag mina föredrag live, men jag kan också hålla digitala föredrag och workshops.

 

Vad jag pratar om

Utgångspunkten för mina föredrag är de ämnen jag tar upp i mina böcker. Böckerna spänner över ett brett spektrum och jag kan därför arbeta med ett ”pussel” av olika moduler, där jag anpassar pusslet efter kundens önskemål. Jag arbetar alltså inte med färdiga föredrag, utan sätter ihop innehållet individuellt utifrån behov.

De vanligaste ”pusselbitarna” jag sätter ihop mina föredrag av är de här:

Intuition, stereotyper och normer
 • Människans hjärna och den automatiska sorteringen
 • Intuition som beslutsgrund
 • Hur intuitionen leder oss till stereotyperna
 • Sociala kategorier och hierarkier
 • Normer, privilegier och strukturer
 • Inbillad objektivitet
 • Normkritik i teori och praktik
Rasism och antirasism
 • Vad är rasism?
 • Monstret och Mönstret
 • Politisk och organiserad rasism
 • Individuell rasism: attityder, värderingar och beteenden
 • Strukturell rasism
 • Falska premisser och skeva tolkningsramar
 • Yttrandefrihet och rasism
 • Varför ska vi ha mångkultur?
 • Antirasism i praktiken: Tio lyckade exempel
 • Antirasism i praktiken: Vad har framgångshistorierna gemensamt?
Genus och maskulinitet
 • Vad är genus?
 • Genussystemet och Hogwarts sorteringshatt
 • Normer, binära hierarkier och utanförskap
 • Idealen: ursprung, funktion och bevarare
 • Arv och miljö: Vad kan vi säga är biologiskt, och varför?
 • Den manliga sidan av muren: Vad är ett mansideal
 • Mansidealets fem principer
 • Manlighet på jobbet, på fritiden och hemma
 • Manlighet på psykakuten och i bårhuset
 • Den ”trasiga manligheten” och dess offer
 • Vägen framåt: Nya genusideal eller inga genusideal?
Jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen
 • Normer på jobbet: varför finns de, och var kommer de ifrån?
 • Inkludering och exkludering: Våra villkor på jobbet
 • Mångfald och organisationskultur
 • Att tänka beteenden
 • Steg för steg till en handlingsplan
 • Hur förändring tas emot i en organisation
 • Att göra förändringen varaktig

 

Hur jag pratar om det

Mina allmänna ledord är att vara pedagogisk, underhållande, jordnära och konkret. Jag använder ett begripligt tilltal, utan att för den skull förenkla det komplexa. Jag använder gärna humor, drastiska liknelser, levandegörande exempel och mig själv som verktyg, men utan att fakta går förlorade.

Mina ämnen kan vara känsliga och behäftade med skuldkänslor. Det finns en risk att många känner sig utpekade och går i försvarsställning. Jag jobbar därför med att riva ner försvaren. Förutom genom ovanstående, gör jag det utifrån tre käpphästar:

 1. Fokus på ansvar, inte på skuld. Man är inte en dålig människa för att man fötts lyckligt lottad, eller för att man tagit över stereotypa idéer som omgett en sedan födelsen. Däremot har man ett ansvar för hur man handlar mot andra människor och för vilka konsekvenser det får.
 2. Fokus på beteenden, inte på värderingar eller egenskaper. Det är svårt att ändra någons innersta – när bytte du själv värderingar senast? Värderingarna är också osynliga så länge de inte får utlopp i ett beteende. Det som betyder mest är vad vi säger och vad vi gör – hur vi handlar gentemot varandra.
 3. Fokus på organisationen, inte på enskilda individer. Det är lätt att råka förlägga problemet med rasism, sexism och homofobi till enskilda individer. Men på en arbetsplats eller i ett annat socialt sammanhang måste ett beteende alltid ses i sitt sammanhang. De beteenden som finns på jobbet är de som på något sätt belönas på jobbet. Ansvaret för att förändra är gemensamt.

 

Workshops och längre utbildningar

En enskild föreläsning kan hjälpa till att sätta igång tankarna eller öppna ögonen för ett nytt perspektiv. Men för att kunskaper och insikter ska sjunka in krävs nästan alltid mer än så. För att lägga en bredare grund för det jag pratar om, kombinerar jag gärna föreläsningarna med övningsmoment och reflektion.

Det vanligaste är att kombinera en ca 1 timme lång föreläsning med en ca 2 timmar lång workshop, där deltagarna får göra övningar, reflektera kring innehållet i föreläsningen eller sätta igång att tillämpa det i vardagen. Jag erbjuder flera olika upplägg för att göra det, beroende på vem målgruppen är och i vilket sammanhang föreläsningen äger rum. Jag använder mig av beprövade övningar och metoder och kan anpassa upplägget efter kundens önskemål.

För den som vill ha många pusselbitar, eller gå ner på djupet med några bitar, rekommenderar jag en längre utbildning. Jag erbjuder utbildningar från en dag till en vecka. Dessa är alltid ”platsbyggda” och utvecklas individuellt i nära samråd med kunden. Utbildningarna syftar till att deltagarna ska komma igång med praktiskt arbete, och har därför en större tyngd på praktiska moment än på teori.

För referenser och mer information, kontakta mig! (Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.)