Sedan jag började arbeta för LO-distriktet i Stockholms län har jag avsiktligt hållit en låg profil både här, i sociala medier och i den vidare offentligheten. Eftersom LO bland mycket annat också är en opinionsdrivande organisation, och jag tidigare sysslat med opinionsjournalistik, har jag tyckt att det känts bäst så. Jag har velat undvika en situation där jag antingen upplevs som språkrör för en arbetsgivare eller illojal, beroende på huruvida jag delat min arbetsgivares åsikt eller inte.

Dessutom har jag ärligt talat inte hunnit med så mycket mer. Heltidsjobb räcker rätt bra för mig.

Men ett livstecken kan jag väl ge ifrån mig. Och här kommer det: tidningen Arbetet har gjort ett kort reportage från mitt jobb. Jag berättar lite om vad det är jag håller på med på LO-distriktet, och några av mina kursdeltagare får också tycka till.

Läs reportaget här

PS. Det där med att skifta fokus från individ till organisation, från skuld till ansvar och från attityd till beteende hoppas jag kunna få återkomma om! Jag är säker på att det är så framtidens jämlikhets- och mångfaldsarbete behöver bedrivas.

Rapport från mitt jobb