På samma tema som förra inlägget: Från snack till verkstad börjar nå ut till de grupper där den hoppas kunna göra nytta!

Vi talar om två nya recensioner. Och de är riktigt fina!

I Amnesty Press beskriver recensenten Malin Österberg boken som ”en guide och en källa till hoppfullhet” och utnämner den till ”en perfekt bok för att hitta knivskarpa argument att använda i debatten kring antirasism och hur vi faktiskt kan gå från ord till handling”. Titeln på recensionen talar för sig själv: ”Varm i själen”!

Och i RFHL:s tidning Oberoende finner Ann Hellman ”en bok som gör en glad för att den visar att det inte behöver vara så svårt och krångligt att arbeta med mångfald”. Även den titeln är självförklarande: en bok som gör en glad!

Läs recensionen i Amnesty Press

Läs recensionen i Oberoende

 

Två nya, FINA, recensioner av Verkstad
Tagged on: