Under mitt år på LO-distriktet i Stockholms län tog jag fram en ny utbildning för fackligt förtroendevalda, kallad Inkluderande arbetsplatser. Jag ledde en pilotomgång med fyra parallella utbildningar och producerade ett metodmaterial.

Projekt riskerar alltid att dö projektdöden, det vet den som läst Från snack till verkstad. Nog finns där en god vilja att låta Inkluderade arbetsplatser leva vidare, både från LO-distriktet i Stockholms län och från LO centralt, men det återstår att se vad de kan göra av det konkret.

Tills vi vet mer om det, tipsar jag om att LO-distriktet lagt upp metodmaterialet och en utbildningsbeskrivning på sin webbsida.

Det är som sagt en pilot. Metodmaterialet har jag gjort själv, den tid och de pengar som fanns gav inte utrymme till referensgrupper och rundabordssamtal. Jag tror att det mesta är okej, men om du läser och genast tänker på ett förbättringsförslag, hör av dig!

Läs utbildningsbeskrivningen

Ladda ner metodmaterialet

 

Metodmaterial för Inkluderande arbetsplatser ute